برچسب مشمولان غایب:

1. شرايط بهره مندی از سنوات ارفاقی براي دانشجويان
2. فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم در آذرماه سال ۹۵
3. تعیین تکلیف بازگشت وثیقه مشمولان زائر اربعین تا دو هفته آینده
4. ارسال اخطار کتبی به منازل سربازان غایب
5. تاریخ اعزام به خدمت مشمولان دارای مدرک تحصیلی کاردانی تغییر کرد
6. طرح جریمه مشمولان غایب شکست خورده است؟
7. واکنش نظام‌ وظفیه به تغییرات قانون‌ سربازی
8. مرحله دوم پيش ثبت نام طرح جريمه مشمولان غايب آغاز شد
9 . حضور مشمولان غایب در راه‍‍پیمایی اربعین ممکن شد
10 . احتمال بازداشت مشمولان غایب سربازی
11 . شرایط برخورداری مشمولان غایب از معافیت کفالت
12 . شرایط برخورداری مشمولان غایب از معافیت کفالت
13 . فرصت سازمان وظیفه عمومی به مشمولان غایب
14 . آخرین مهلت مشمولان غایب ۲۰ شهریور؛ اعمال محدودیت های جدید
15 . جزییات بیشتر از «اتمام حجت با مشمولان غایب»
16 . طرح جریمه مشمولان غایب شکست خورده است؟
17 . پایان دی ماه آخرین فرصت برای پیش ثبت نام طرح جریمه مشمولان غایب
18 . دور جدید ثبت‌نام جریمه ریالی مشمولان غایب
19 . ناجا: مشمولان غایب گواهینامه نمی گیرند