در این پست آمده است: رهبر معظم انقلاب و شهید ستاری در کنار اف‌۱۴.