به گزارش برنا، طباطبایی درباره اینکه انگار بعد از اختتامیه جشنواره ناراحت بوده است گفت: اولین بار بازی پریناز ایزدیار را در “شهرزاد” دیدم؛ نقشهای دیگرش کوتاه بود و من ندیده بودم اما در همان قسمت اول “شهرزاد” گفتم: بارک ا.. چقدر خوب بازی کرد.

طباطبایی ادامه داد: درباره “ابد…” فکر می کنم باید به مجموعه بازیگران جایزه می دادند از ریما رامین فر تا پریناز ایزدیار و اینکه گفته شود کسی نقش پررنگتری داشته، درست نیست.

در “ابد…” کار تک نفره بازیگری وجود نداشت

این بازیگر با مقایسه میان “خشم و هیاهو” و “ابد…” خاطرنشان ساخت: در “ابد…” کار تک نفره بازیگری وجود نداشت اما در “خشم…” نقشهای یک و دو کاملا مشخص بود و تلاش فردی بازیگران بود که به نقشها جان می داد.

بازیگر آثاری چون “هیس دخترها فریاد نمی زنند” و “صداها” افزود: اگر داور بودم به تیم بازیگری “ابد…” جایزه می دادم. واقعا چقدر نقش پریناز ایزدیار میان نقشهای دیگر فیلم بالا و پایین داشته؟

بعید می دانم پریناز پیش از این نقش ماندگاری داشته

طباطبایی با اشاره به کارنامه ایزدیار تاکید کرد: بعید می دانم پریناز پیش از این نقش ماندگاری داشته که مخاطب بعد از “ابد…” بگوید چقدر متفاوت بازی کرده.

وی ادامه داد: پریناز ایزدیار هنوز نقش پررنگی بازی نکرده که بتوانیم آن تفاوت بازیگری را که بخاطرش جایزه گرفته حس کنیم و در نهایت اینکه داوری سلیقه ایست.

این بازیگر در پایان خاطرنشان ساخت: امیدوارم این جایزه باعث شود مسیر کاری پریناز بهتر شود همان طور که اگر من بعد از “هیس…” جایزه می گرفتم شاید مسیرم عوض می شد.